Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  Uczestnictwo w konferencji / cena brutto
21 Czerwca 2017, 09:00 613,77 zł
  Członkowie SMB / cena brutto
21 Czerwca 2017, 09:00 367,77 zł

Konferencja

Ethical code marketingu bezpośredniego - tendencje regulacyjne i dobre praktyki

21 czerwca 2017, UOKiK, Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa

Organizator:


Partnerzy konferencji:


TEMATYKA:

 • Prezentacja aktualnych i planowanych zasad regulacji prawnej rynku marketingu bezpośredniego, w tym prawa konsumenckiego i telekomunikacyjnego.
 • Prezentacja interesujących studiów przypadków prezentujących nieakceptowane prawnie i etycznie formy komunikacji z konsumentami.
 • Prezentacja dostępnych rozwiązań samoregulacyjnych w Polsce i w krajach UE
 • Prezentacja możliwości samoregulacji rynku na bazie funkcjonujących rozwiązań i oczekiwań głównych interesariuszy (regulatorzy, konsumenci, biznes)

DO KOGO KIEROWANE:

 • przedstawiciele firm wykorzystujących kanały bezpośredniego dotarcia do konsumentów w swoich działaniach marketingowych i reklamowych
 • przedstawiciele firm z branży telekomunikacyjnej i firm dostarczających inne niż telefon kanały bezpośredniego, masowego dotarcia do konsumentów
 • przedstawiciele agencji marketingowych

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

Rejestracja uczestników i powitalna kawa: 9.00 - 9.30

Wystąpienie 1: 09.30-10.30

 • Tytuł: Aktualne i planowane zasady regulacji prawnej rynku marketingu bezpośredniego 
 • Prowadzący: Gerard Karp, SMB / Wierzbowski Eversheds Sutherland
 • Tematyka
  • Wskazanie najważniejszych, aktualnych ram prawnych w zakresie działań direct marketingu i ochrony konsumentów (ustawa konsumencka, prawo telekomunikacyjne), a także planowanych nowych przepisów (RODO, jednolity rynek cyfrowy /single digital market).
  • Interpretacje najważniejszych przepisów dot. ochrony konsumentów i zasad komunikacji marketingowej z nimi (np. art. 172 prawa telekomunikacyjnego).
  • Prezentacja aktualnych i planowanych możliwości egzekucji prawa, potencjału kar, itp. oraz możliwych kierunków rozwoju twardej regulacji prawnej w tym obszarze.

Wystąpienie 2: 10.30 - 11.30

 • Tytuł: Komunikacja marketingowa z konsumentem - cienie i blaski
 • Prowadzący: Przedstawiciel UOKiK, Przedstawiciel dużej, międzynarodowej agencji reklamowej
 • Tematyka
  • Prezentacja, jak powinien zmienić się (zmienia się?) model komunikacji marketingowej w kontekście uczciwości i rzetelności przekazu (perspektywa wymagań prawnych oraz zasad etyki w relacjach z konsumentami).
  • Prezentacja najczęstszych nieprawidłowości w działaniach marketingowych prowadzonych z wykorzystaniem telefonu.
  • Prezentacja reklam/kampanii marketingowych nie spełniających standardów prawa i etyki. "Czego nam w reklamie nie wolno?".
  • Prezentacja, jak zmienia się i dlaczego struktura komunikacji bezpośredniej z konsumentami z modelu opartego o komunikację "out", na model oparty o komunikację "in". Przykłady zmiany, która dokonała się na rozwiniętych rynkach europejskich vs aktualna sytuacja w Polsce .

Przerwa kawowa: 11.30 - 11.45

Wystąpienie 3: 11.45 - 12.45

 • Tytuł: Samoregulacja rynku reklamy i marketingu w Polsce
 • Prowadzący: Konrad Drozdowski, Dyrektor Generalny, Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy
 • Tematyka

Prezentacja funkcjonujących w Polsce rozwiązań samoregulacyjnych (w szczególności Komisja Etyki Reklamy, Kodeksy etyczne, Lista Robinsonów)

Panel dyskusyjny: 12.45 - 13.30

 • Tytuł: Czy samoregulacja jest rozwiązaniem win-win-win (regulatorzy, biznes, konsumenci)?
 • Uczestnicy
  • Jacek Barankiewicz, Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB (moderator)
  • przedstawiciel UOKiK
  • Konrad Drozdowski, Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy
  • przedstawiciel biznesu - firmy wykorzystującej narzędzia reklamy i marketingu
  • przedstawiciel biznesu - firmy dostarczającej narzędzia reklamy i marketingu

Lunch: 13.30 - 14.15

Wystąpienie 4: 14.15 - 15.15

 • Tytuł: Rozwiązania samoregulacyjne stosowane w różnych krajach EU
 • Prowadzący: Mathilde Fiquet, EU Legal Affairs Manager, FEDMA (prezentacja w języku angielskim)
 • Tematyka

Prezentacja różnych rozwiązań samoregulacji i koregulacji wykorzystywanych w państwach UE.

Wystąpienie 5: 15.15 - 16.15

 • Tytuł: Jak wygrać na samoregulacji?
 • Prowadzący: Przedstawiciel dużej, międzynarodowej agencji marketingowej
 • Tematyka
  • Prezentacja, w jaki sposób stosowanie rozwiązań samoregulacyjnych może korzystnie wpływać na biznes.
  • Prezentacja success story.

Zobacz również:

konferencje konferencje w Warszawie wydarzenia Warszawa komunikacja